Takk

En varm takk for omtanke, vennlig deltagelse, blomster og minnegaver ved vår kjære Margareth Oline Blankenbaker sin bortgang. Vi retter også en takk til hjemmesykepleien for hjelp og støtte i den vanskelige tiden som har vært. Helge, øvrige familie og nære venner

Publiseringsdato 06.06.2023
Takk etter dødsfall