Jorun Fagervold, Aud Langås og Astrid Føll 60 år

Vi ønsker å gratulere trillingene Jorun, Aud og Astrid med 60 årsdagene den 21 desember. Hipp hurra! Hilsen to småsøsken m/familier

Publiseringsdato 20.12.2021
Gratulasjoner