Reidun Valle

10.09.2020

Til verdens beste Reidun! Hjertelige gratulasjoner med 95-årsdagen i september! Gode klemmer fra nord, sør, øst og vest! Kjærlige hilsener fra barn, svigerbarn, barnebarn og oldebarn.